Dimarts, novembre 28, 2023
Widgets Magazine
Widgets Magazine

Les farmàcies dels hospitals també pateixen els problemes de subministrament de fàrmacs

Aquest és un dels principals motors de l’hospital sant Camil, com ho és en qualsevol centre hospitalari. És el servei de farmàcia, on arriben, es gestionen i es dispensen els milers de medicaments que finalment arriben cada dia als pacients. En aquest cas, es tracta d’un equip de 7 farmacèutics i 18 auxiliars de farmàcia que donen un servei transversal als tres hospitals del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès-Garraf (Sant Camil, Sant Antoni a Vilanova i l’hospital de Vilafranca). El seu objectiu és garantir la seguretat i l’eficiència dels medicaments que es subministren. La majoria són als pacients que es troben ingressats al mateix hospital, habitualment uns 250 a Sant Camil, però no són pocs els pacients ambulatoris que hi venen a buscar fàrmacs que per la seva complexitat només els poden trobar aquí. Aquí en són uns 2.000 que hi venen a buscar la medicació cada dos mesos, la majoria pacients crònics. La feina està molt informatitzada, però la responsabilitat del que es fa en aquestes sales és molt gran.

La fabricació de medicaments, com les anomenades fórmules magistrals i la medicació estèril, és una altra de les funcions que tenen els serveis de farmàcia dels hospitals. És una feina quirúrgica, com tot el que té a veure amb la necessitat de donar la medicació correcta als pacients. De fet, aquí també s’assessoren els pacients ambulatoris sobre com han de manipular i prendre els medicaments. Consells que molts d’ells també s’haurien d’aplicar a la farmaciola de casa, i no només a l’hora de tenir en compte les caducitats i les temperatures en les que s’han de conservar.

Widgets Magazine

Notícies

spot_img